Barcelona Centre Financer Europeu

BCFE és una associació d’entitats creada l’any 1991 amb la finalitat de reforçar Barcelona com a centre financer impulsant tot tipus de serveis i activitats financeres que recolzin l’activitat econòmica de la ciutat i del seu hinterland empresarial. L’objectiu és contribuir en el desenvolupament i en la disponibilitat d’estructures financeres, ampliar i fer assequibles per a les empreses els productes financers i d’inversió, i reforçar les institucions i agents que facin més destacable la plataforma financera de Barcelona en innovació i internacionalització.

Activitats Principals

  • Cooperació entre entitats financeres establertes a Barcelona per difondre i encoratjar noves pràctiques, canvis regulatoris; i per a comunicar interna i externament les possibilitats i capacitats del centre financer de Barcelona.
  • Organització de tot tipus de reunions, conferències, jornades i congressos per recolzar els objectius de BCFE i per a vincular internacionalment les activitats financeres de la ciutat.
  • Contribuir en la permanent formació i informació dels professionals del sector bancari i financer de la ciutat, i facilitar la inversió i instal·lació a Barcelona d’entitats capdavanteres del sector.
  • Impulsar la sostenibilitat financera a través d’una activa participació en les xarxes europees i internacionals de centres financers per la sostenibilitat (FC4S).

Activitats

21 abril,2021

Towards a European payments system to meet European consumer′s needs for the XXI century

Lloc: Online seminar. Organitzadors: LECE i Barcelona Centre Financer EuropeuHora: 10:00-12:00.

Ponents: Mr. Eric Ducoulumbier, Head of Unit DG Fisma – EC; Javier Arias, International President ELEC; Ms. Martina Weimert, CEO of EPI (European Payments Initiative); Ms. Fanny Solano, Head of Regulatory Affairs and Implementation – CaixaBank (Spain); Mr. Stefano Favale, Global Head of Global Transactional Banking- Banca Intesa (Italy); Dr. Amir Sadr-Azodi, Head of Digital Payments – Sparkasse Bank (Germany); Mr. Jean Allix,  Senior Advisor – BEUC (The European Consumers Association); M. Luis Herrero, President of the European Financial Centre of Barcelona; Ms. Montserrat Jimenez, Head of Division Payments Oversight and Supervision – Banco de España (Bank of Spain) i M. Francesc Homs – President of the Spanish Committee of ELEC.

01 novembre,2021

UN Framework Convention on Climate Change COP 26

Lloc: Glasgow, UK. Data: 1 – 12 Novembre 2021.

Per estar al dia de totes les activitats i esdeveniments segueix-nos a les nostres xarxes socials: