Barcelona Centre Financer Europeu

BCFE és una associació d’entitats creada l’any 1991 amb la finalitat de reforçar Barcelona com a centre financer impulsant tot tipus de serveis i activitats financeres que recolzin l’activitat econòmica de la ciutat i del seu hinterland empresarial. L’objectiu és contribuir en el desenvolupament i en la disponibilitat d’estructures financeres, ampliar i fer assequibles per a les empreses els productes financers i d’inversió, i reforçar les institucions i agents que facin més destacable la plataforma financera de Barcelona en innovació i internacionalització.

Activitats Principals

  • Cooperació entre entitats financeres establertes a Barcelona per difondre i encoratjar noves pràctiques, canvis regulatoris; i per a comunicar interna i externament les possibilitats i capacitats del centre financer de Barcelona.
  • Organització de tot tipus de reunions, conferències, jornades i congressos per recolzar els objectius de BCFE i per a vincular internacionalment les activitats financeres de la ciutat.
  • Contribuir en la permanent formació i informació dels professionals del sector bancari i financer de la ciutat, i facilitar la inversió i instal·lació a Barcelona d’entitats capdavanteres del sector.
  • Impulsar la sostenibilitat financera a través d’una activa participació en les xarxes europees i internacionals de centres financers per la sostenibilitat (FC4S).

Activitats

25 maig,2021

I4C 2021 - FC4S: International Cooperation of Financial Centres for Climate Action

Lloc: Webinar. Organitzador: Innovate 4 Climate (I4C). Hora: 9:30am (EDT) | 1:30pm (GMT) | 15:30 (CET).

REGISTER NOW” en el següent enllaç.
01 novembre,2021

UN Framework Convention on Climate Change COP 26

Lloc: Glasgow, UK. Data: 1 – 12 Novembre 2021.

Per estar al dia de totes les activitats i esdeveniments segueix-nos a les nostres xarxes socials: