Barcelona Centre Financer Europeu

BCFE és una associació d’entitats creada l’any 1991 amb la finalitat de reforçar Barcelona com a centre financer impulsant tot tipus de serveis i activitats financeres que recolzin l’activitat econòmica de la ciutat i del seu hinterland empresarial. L’objectiu és contribuir en el desenvolupament i en la disponibilitat d’estructures financeres, ampliar i fer assequibles per a les empreses els productes financers i d’inversió, i reforçar les institucions i agents que facin més destacable la plataforma financera de Barcelona en innovació i internacionalització.

Activitats Principals

  • Cooperació entre entitats financeres establertes a Barcelona per difondre i encoratjar noves pràctiques, canvis regulatoris; i per a comunicar interna i externament les possibilitats i capacitats del centre financer de Barcelona.
  • Organització de tot tipus de reunions, conferències, jornades i congressos per recolzar els objectius de BCFE i per a vincular internacionalment les activitats financeres de la ciutat.
  • Contribuir en la permanent formació i informació dels professionals del sector bancari i financer de la ciutat, i facilitar la inversió i instal·lació a Barcelona d’entitats capdavanteres del sector.
  • Impulsar la sostenibilitat financera a través d’una activa participació en les xarxes europees i internacionals de centres financers per la sostenibilitat (FC4S).

Activitats

17 desembre,2020

El Euro Digital: Perspectiva del Eurosistema

Lloc: Webinar. Organitzadors: Banc d’Espanya i Barcelona Centre Financer Europeu. Hora: 17:00.

Ponent: Sr. Carlos Conesa, Director General Adjunt d’Innovació Financera i Infraestructures de Mercat del Banco de España.

02 desembre,2020

European Green Deal: Una oportunitat per a les PIMES d’esdevenir sostenibles

Lloc: Zoom. Organitzadors: PIMEC, Col·legi d’Economistes de Catalunya i Barcelona Centre Financer Europeu. Hora: 10:00.

Ponents: Sr. Jaume Puig, president de la Comissió de Sostenibilitat de PIMEC; Sra. Ana García, presidenta de la Comissió d’Economia i Sostenibilitat del Col·legi d’Economistes de Catalunya; Sr. Luis Herrero, president de Barcelona Centre Financer Europeu For Sustainability; Sra. Laura Rahola, cap de Comunicació de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona; Sr. Antoni Vallès, director de Desenvolupament de Negoci de l’Institut Català de Finances; Sr. José Manuel Pedregal Varela, director de Solucions de Finançament de Banc Sabadell; Sr. Joan Pera, CEO de Manufactures Arpe i president de PIMEC Maresme – Barcelonès Nord; Sr. Joan Vila, propietari LC Paper i president de la Comissió d’Energia de PIMEC; Sr. Pol Font, de la Comissió d’Economia Financera, Col·legi d’Economistes de Catalunya; Sr. Joan Barfull, director tècnic de la Comissió de Sostenibilitat de PIMEC.

Per estar al dia de totes les activitats i esdeveniments segueix-nos a les nostres xarxes socials: