Tot el necessari per a comprendre i conèixer millor el que són i la contribució que poden fer les Finances Sostenibles per a la consecució dels ODS, mitjançant la consulta de bibliografia, publicacions d’experts, normativa legal, etc., ho trobareu en aquest apartat.

 

The Green Future Index 2021.

A ranking of 76 economies on their progress and commitment toward building a low-carbon fut.

Autor: MIT Technology Review Insights.

Publicat: 2021.

Riesgos relacionados con el clima y medioambientales: una introducción a las expectativas supervisoras y al apetito de riesgo.

Autor: Arturo Fraile Izquierdo.

Publicat: 25.02.21.

Engaging with investors on environmental, social, and governance (ESG) issues.

A world bank guide for sovereign debt managers.

Autor: The World Bank Treasury.

Publicat: 05.11.20.

Investor Priorities for the EU Green Deal.

Autor: Principles for Responsible Investment (PRI).

Publicat: Abril 2020.

PRINCIPLES FOR RESPONSIBLE BANKING. Key Steps to be Implemented by Signatories.

Autor: UNEP FINANCE INITIATIVE.

Publicat: Abril 2020.

Financing Credible Transitions.

How to ensure the transition label has impact.

Autor: Climate Bonds Initiative.

Publicat: Setembre 2020.

Reglament (UE) 2020/852 del Parlamento Europeu i del Consell.

Publicat: 18.06.20.

REGLAMENT (UE) 2019/2088 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL del 27 de novembre de 2019.

Sobre la divulgació d’informació relativa a la sostenibilitat en el sector dels serveis financers.

El present Reglament serà aplicable a partir del 10.03.21.

PRINCIPLES FOR RESPONSIBLE BANKING. Guidance Document.

Autor: UNEP FINANCE INITIATIVE.

Publicat: Setembre 2019.

Flagship Report. World in Transition A Social Contract for Sustainability.

Autor: WBGU (German Advisory Council on Global Change).

Publicat: 17.03.11.