Tot el necessari per a comprendre i conèixer millor el que són i la contribució que poden fer les Finances Sostenibles per a la consecució dels ODS, mitjançant la consulta de bibliografia, publicacions d’experts, normativa legal, etc., ho trobareu en aquest apartat.

 

La Financiación Sostenible en España 2020. Informe Anual OFISO i Nota de premsa. Publicats: 29.01.21.

Sovereign Green, Social, and Sustainability Bond Survey. The ultimate power to transform the market. Autors: Caroline Harrison i Lea Muething. Ponents: Elvira Eurlings, Zolan Kurali, Luying Gan, Eman Ahmed Abdelazim, Manuel Adamini, Caroline Harrison. Publicat: 28.01.21.

TEG Report: Proposal for an EU Green Bond Standard. Publicat: 18.06.19.