Tot el necessari per a comprendre i conèixer millor el que són i la contribució que poden fer les Finances Sostenibles per a la consecució dels ODS, mitjançant la consulta de bibliografia, publicacions d’experts, normativa legal, etc., ho trobareu en aquest apartat.

 

Climate Bonds Releases Green Bond Pricing Report for H2 2020 Greenium increasingly visible including German Sovereign Green Bund.

Autor: Climate Bonds Initiative.

Publicat: 11.03.21.

New Climate Bonds Certification Criteria released for Buildings in European Cities.

Austria, Belgium, Denmark, Finland, Hungary, Germany, Ireland, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Spain.
Autor: Climate Bonds Initiative.

Publicat: 17.02.21.

La Financiación Sostenible en España 2020.

Informe Anual OFISO i Nota de premsa.

Publicats: 29.01.21.

Sovereign Green, Social, and Sustainability Bond Survey.

The ultimate power to transform the market.

Autors: Caroline Harrison i Lea Muething.

Ponents: Elvira Eurlings, Zolan Kurali, Luying Gan, Eman Ahmed Abdelazim, Manuel Adamini, Caroline Harrison.

Publicat: 28.01.21.

Building EU green bonds that deserve their name.

Autors: Lucas Guttenberg (Deputy Director) i Sebastian Mack (Policy Fellow).

Publicat: 19.10.20.

TEG Report: Proposal for an EU Green Bond Standard.

Publicat: 18.06.19.