Tot el necessari per a comprendre i conèixer millor el que són i la contribució que poden fer les Finances Sostenibles per a la consecució dels ODS, mitjançant la consulta de bibliografia, publicacions d’experts, normativa legal, etc., ho trobareu en aquest apartat.

Shifting Gears II. Financial centres set the stage for sustainable finance’s exponential growth in the next decade. Publicat: 20.01.21.

Summary of FC4S Activities from January to June 2020. Publicat: 24.07.20.

Implications of the COVID-19 Pandemic for Global Sustainable Finance. An Initial Framework for Response Strategies. Autor: Jeremy McDaniels. Publicat: 07.05.20.

Nudging the Financial System. A Network Analysis Approach. Autor: Marcos Mancini. Publicat: 29.04.20.

Shifting Gears: How the world’s leading financial centres are entering a new phase of strategic action on green and sustainable finance. Autors: Jeremy McDaniels i Stephen Nolan. Publicat: 21.03.19.

Building Shared Language for Green and Sustainable Finance – Expert Briefing on the Development of Taxonomies. Publicat: 18.09.19.

Accelerating Financial Centre Action on Sustainable Development. Autors: Jeremy McDaniels i Nick Robins. Publicat: 01.12.17.

Communique from G7 Environment Ministers’ Meeting.
Publicat: 11.06.17.

Financial Centres for Sustainability: Reviewing Experience and Identifying Options in the G7.
Autors: Fern Ramoutar, Jeremy McDaniels, Nick Robins i Toby A.A. Heaps.
Publicat: 01.06.17.