AEB ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BANCA
Juan Carlos del Reieu
Director Estrategia i Anàlisis
CAIXA D’ENGINYERS Iñaki Irisarri Assessor en Sostenibilitat del Grup Cd’E i Coord. Gral. de la Fundació Caixa d’Enginyers
AJUNTAMENT DE BARCELONA Pau Batalla Director de Finançament. Gerència de Presidència i Economia Irma Ventayol Oficina de Sostenibilitat, Ecologia Urbana COL.LEGI D’ECONOMISTES DE CATALUNYA Anna García Presidenta Comissió Economia i Sostenibilitat
BANC SABADELL Daniel Cordeiro Director de Sostenibilitat i Estratègia Jordi Abelló Frances Director de Sostenibilitat DELOITTE María Concepción Iglesias Socio
BANCO SANTANDER Luís Javier Herrero Director Territorial Institucional. President BCFE Luís Monje Responsable de Sostenibilitat de Santander España EY Luis Felipe Díaz Senior Manager. Climate Change and Sustainability Services
BANKIA Maria José Gálvez Directora de Sostenibilitat GENERALITAT DE CATALUNYA Josep Maria Sánchez Director General de Política Financera, Assegurances i Tresor Mercè Rius Directora General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
BARCELONA CENTRE FINANCER EUROPEU Angel Tello Secretari IEF INSTITUT D’ESTUDIS FINANCERS Josep Soler Director General Hèctor Robelló Consultor Acadèmic
BBVA Antoni Ballabriga Global Head of Responsible Business INSTITUT CATALÀ DE FINANCES ICF Joan Carles Rovira Director General Capìtal Risc i Mercat de Capitals
BORSA DE BARCELONA Guillem Font Departament de Market Intelligence PwC PRICE WATERHOUSE COOPERS Marga de Rosselló Directora de Sostenibilitat, Responsabilitat Corporativa i Canvi Climàtic
CAIXABANK Meritxell Ripoll Directora de Responsabilitat Corporativa SENDECO2 Ismael Romeo CEO